Disclaimer

Disclaimer
Dit is de website van Coöperatie Het Gelders Eiland U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid), kantoorhoudend te Veenendaal. Deze site is met grote zorg samengesteld. Ondanks alles kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk als u schade lijdt als gevolg van het gebruik van deze website. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens zoals die op deze site worden weergegeven.
Via Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, ook wel de postcoderoosregeling genoemd, krijgen leden van Coöperatie Het Gelders Eiland voordeel. Het betreft een wettelijke regeling, als deze regeling verandert dan heeft dit automatisch consequenties voor het voordeel.

Het ledenvoordeel is een inschatting er kunnen geen rechten aan ontleend worden. U wordt lid onder het voorbehoud dat voldoende daken bouwkundig geschikt zijn en dat voldoende zonnepanelen kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Het bestuur van Coöperatie Het Gelders Eiland houdt zich het recht voor om bij onvoldoende aangesloten zonnepanelen een wachtlijst te hanteren in afwachting van nieuwe projecten.

Copyright
Het is niet toegestaan om materiaal op deze website te kopiëren, reproduceren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Coöperatie Het Gelders Eiland

Privacyverklaring
Coöperatie Het Gelders Eiland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Coöperatie Het Gelders Eiland
Postbus 445
3900 AK Veenendaal

[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Coöperatie Het Gelders Eiland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Coöperatie Het Gelders Eiland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Zodat u 15 jaar lang het voordeel van de opgewekte zonne-energie kunt ontvangen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Coöperatie Het Gelders Eiland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coöperatie Het Gelders Eiland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Coöperatie Het Gelders Eiland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Coöperatie Het Gelders Eiland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coöperatie Het Gelders Eiland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.