Samen werken aan duurzame woningen

Coöperatie Het Gelders Eiland U. A. is opgericht om huurders van Woonstichting Vryleve deel te laten nemen aan de energietransitie.

Voor particuliere huizenbezitters zijn allerlei duurzame energie oplossingen mogelijk. Bewoners van huurwoningen in de sociale sector hebben vaak niet de mogelijkheid om gebruik te maken van duurzame oplossingen.  Om deze mensen deel uit te laten maken van de transitie richtten we deze coöperatie op. Deze vereniging mag op de daken van de huurwoningen van Woonstichting Vryleve zonnepanelen plaatsen. De zonnestroom wordt verkocht aan een energieleverancier.

Met de opbrengst financieren we o.a. de lening, de installaties en het onderhoud ervan. Dankzij een subsidieregeling van de overheid krijgen we daarnaast 15 jaar lang een gegarandeerde prijs voor de opgewekte elektriciteit. Wat na aftrek van alle kosten overblijft, verdeelt Zonnecoöperatie Het Gelders Eiland jaarlijks onder haar leden. Huurders van Vryleve kunnen zich aanmelden als lid en zo meedelen in het voordeel.

Het lidmaatschap kost eenmalig € 1,-.

Om echt te kunnen starten heeft Het Gelders Eiland 700 leden nodig. We gaan dan door met het plaatsen van zonnepanelen op de daken. We plaatsten zonnepanelen op geselecteerde daken van eengezinswoningen van Vryleve. De bekabeling etc. loopt via de daken naar een centrale aansluiting buiten de woningen om. Via die aansluiting gaat de opgewekte zonnestroom het elektriciteitsnet op. De stroom wordt verkocht ten gunste van de zonnecoöperatie en haar leden.

Na een opwek-jaar (een heel kalenderjaar) maken we de stand op. In het voorjaar weten we hoeveel voordeel we kunnen uitkeren aan onze leden. Het ledenvoordeel zal jaarlijks uitkomen op ongeveer €50,-.

Zonnecoöperatie HET GELDERS EILAND is een initiatief van: Stichting Vryleve en INNAX Duurzame Energie B.V.

Bekijk de ledenovereenkomst & onze akte van oprichting

Klik hier voor een voorbeeld van de ledenovereenkomst.

Klik hier voor de akte van oprichting.

“Voorbeeldfoto zonnepanelen”